titel.jpg
letter by Tineke Reijnders

Aan: Jos Houweling
Directeur Sandberg Instituut
Fred. Roeskestraat 98
1076 ED AmsterdamMaster thesis Su Tomesen


                                                                                                                        Landsmeer, 15 december 2007


Beste Jos,

Wellicht verbaast het je dat Su Tomesen met haar overvolle agenda, haar non-stop productie van films, haar vele reizen en uiterst flexibele inzet ten behoeve van workshops, de tijd heeft gevonden voor een reflectieve pas op de plaats.
Toch is haar dat gelukt. Zij heeft nagedacht, in verschillende richtingen gezocht, onderzoek verricht, boeken en internet geraadpleegd en tenslotte een mooie, samenhangende en zinvolle tekst geschreven.
Haar reizen vormen het uitgangspunt. Gedurende de korte verblijfstijd in onbekende landen of steden wordt het bewustzijn scherper. De motor van de nieuwsgierigheid draait op volle toeren. Haar zintuigen staan open en alles wat Su Tomesen van de omgeving en de gewoontes opvangt, registreert en rubriceert ze – van nature het liefst met de videocamera en schrijvend.
Zulke veranderingen van plaats, het rondkijken in een vreemde cultuur, de tijdelijke verheviging van concentratie en aandacht, de contacten met de lokale mensen en met hun manier van zijn en tenslotte de film als daaruit resulterend artistiek product, zijn voldoende in zichzelf. Ze hebben hun eigen ratio of liever ze leveren in haar geval al meer tastbare output op dan waarop een doorsnee residence-kunstenaar kan bogen. Het is prijzenswaardig dat Su Tomesen het daar niet zelfvoldaan bij heeft gelaten en haar scriptie gebruikt voor een uiteenzetting over eigen ervaringen en werkwijze. Ze heeft daarentegen de rust genomen om het vergrootglas te zetten op de diepere betekenis van reizen en verkennen.  
Zo maakt ze om te beginnen zinnige opmerkingen over de verloren uren zoals de reiziger die doorbrengt in treinen en op luchthavens. Je ophouden in zo’n transitruimte of in ‘non-lieux’, zoals ze las bij Marc Augé, kan tot ontspanning of tot onverwachte creativiteit leiden. “Men staat on hold”, merkt Su Tomesen op; zelf weet ze een dergelijke tussentijd, zoals ze schrijft, goed te benutten.
Door zich vervolgens te verdiepen in het werk van de Belgisch-Mexicaanse kunstenaar Francis Alÿs heeft Su Tomesen haar onderzoek een mooie verbreding gegeven. Ze heeft relief gegeven aan haar eigen werkwijze door haar attitude en projecten te vergelijken met die van Alÿs. Deze bestaan veelal uit wandelingen in de stedelijke ruimte en beantwoorden aan een vantevoren bedacht concept.
Met deze thesis laat Su Tomesen zien dat zij niet alleen in staat is om in praktische en artistieke zin bergen te verzetten, maar ook de capaciteiten heeft voor een belangwekkende theoretische verdieping.
Daarbij heeft ze een snelle, efficiënte pen, waardoor haar tekst een prettige leesbaarheid heeft.

Het is me dan ook een groot genoegen om je te kunnen vertellen dat Su Tomesen met deze thesis alleszins de master titel verdient.

Met hartelijke groet,


Tineke Reijnders
Kunstcritica/kunsthistorica